Home Page »  C »  Cartel
   

Evdeki Ses Lyrics


Cartel Evdeki Ses


Evdeki ses evdeki ses bam bam
Mikrofonda Kerim ter akýyor sýrtýmdan
Kolay deðil böyle rap’te yerinde durmak
Zýplamak hoplamak çýlgýn gibi baðýrmak
Ýçimden geliyor vahþice kudurmak
Ýyi dinle gerçekler þimdi baþlayacak
Uzun lafýn kýsasý discotecte baþladý
Melez bir manita yanýma yanaþtý
Bi melez ayakkabý ceketide hal hal
Býrak bu ayaklarý hepsi bayat.
Biraz lak lak, þamata ve gürültü
Anlayýn artýk kerim iþi götürdü
Sana mý gidelim? Yoksa bana?
Komþular görmesin söyler hemen anama
Bir gecelik aþkta yirmi beþ pozisyon
Fan fini fin fon sexy don
Bir, iki, üç, dört raund sonra
Manita oldu mafiþ ben ise bomba
Bunca heyecana vallahi pes
Tez katýl sende bize Evdeki Ses...!

Evdeki ses evdeki ses bam
Evdeki ses evdeki ses bam bam
Evdeki ses evdeki ses bam
Evdeki ses evdeki ses bam bam
Evdeki ses, kes stres yapma

Hepimiz eðlenmeye geldik buraya
Bir iki ses kontrol mikrofon elimde
Yaklaþ çekinme hele bir beni dinle
Benim adým Alper ama bana Aða derler
Söylediðim sözler týr gibi ezer
Geçer, ayný boks maçýna benzer
Ýlk round da knock out ve galip Alper
Karakan bomba gibi niye diye sorma
Yoktur iþte direnme boþuna
Hoþuna gidiyor iþte boþuna inkar etme
Al sana Karakan’dan bir hediye
Ýleriye bak geçmiþe kafa takma
Baðýr çaðýr tepin zýpla atla
Ýyice bir terle iç bir soðuk ayran
Bizim gibi delilere her gün bayram.

Evdeki ses evdeki ses bam
Evdeki ses evdeki ses bam bam
Evdeki ses evdeki ses bam
Evdeki ses evdeki ses bam bam

Song Meanings for Evdeki Ses
Browse:

Copyright © 2005 - 2020 LyricsKid (0.002 seconds)