Home Page »  C »  Cartel
   

Cartel Lyrics

Album Name : Cartel (Bonus Track Version)
Release Date : 2007-08-21
Song Duration : 2:53

Cartel Cartel


Cartel bir numara en büyük
Cehennemden çýkan çýlgýn türk
25 yaþýnda yüzbinlik araba
Nerden geldi bu para en iyisi sorma
Anlamazsan kafan almaz sorma
Yaþadýðýn yeri tanýmýyon sorma
Hergün savaþ caddeler kan
Kan bile kýrmýzý deðil karakan
Karakan yine geldim buraya
Hakkýnýzý arayýp sormaya
Geride kalanlarý uyarmaya
Beraber olup carteli kurmaya
Elini vicdanýna koyupta söyle
Bu hayat ne kadar sürecek böyle
Cartel deyipte geçme
Bize güvende yanlýþý seçme

Kaç kere söyledik biz çocuk sana
Bir türlü kulak asmadýn lafýmýza
Hadi býrak onlarý gel yanýmýza
Gel gel gel cartele gel
Bilmiyorsan sana öðretirler
Gel gel gel cartele gel
Carteldekiler kan kardeþler

95 cartel dile gelir sana
Ve þu anda erci-e konuþmakta
Cartel yanyana cancana beraber
Almanyanýn caddelerinden al sana haber
Durum beter bak cartele saygý göster
Bomba rep þeklinde geliyor
Ýpucunu yaktýk ateþ devam ediyor
Ona sana bana buna kuvvet veriyor
Konuþda söylede susmada sende
Problemin çözümü bizde ve bende
Yabancýsýn diye seni ezemesinler
Cartel almanyanýn 3 köþesinde
Bak bak bak cartel vurup geçer
Ama kime vuracaðýný iyi düþünüp seçer
Bütün gece zarlar cartele hazýrlar
Gibi geliyor ban yoksa þüphenmi var

Kaç kere söyledik biz çocuk sana
Bir türlü kulak asmadýn lafýmýza
Hadi býrak onlarý gel yanýmýza
Gel gel gel cartele gel
Bilmiyorsan sana öðretirler
Gel gel gel cartele gel
Carteldekiler kan kardeþler

Song Meanings for Cartel
Browse:

Copyright © 2005 - 2020 LyricsKid (0.004 seconds)