Home Page »  M »  Musikatha
   

Luwalhatiin Ka Lyrics


Musikatha Luwalhatiin Ka


verse
diyos
na walang kaparis at banal
ika'y noon at magpakailanman
dakila't makapangyarihang...
diyos

magpugay ang lahat mong nilikha
lahat ng may buhay at hininga
ay sumamba --- at...

luwalhatiin ka, luwalhatiin ka
sa kalawakan, sa kalangitan
maging sa lupa at karagatan
luwalhatiin ka, luwalhatiin ka
sa puso at isipan, sa kilos at salita
ay luwalhatiin kaBrowse: