Home Page »  M »  Musikatha
   

Bagong Awit Lyrics


Musikatha Bagong Awit


Kalungkutan ko'y Iyong pinawi
Kagalakan ang ipinalit
At sa puso ko ngayon ay laging
May bagong awit ng pagpupuri (sa Iyo)

(Ulitin)

G2 D/F#
Pasasalamat ang alay ko sa Iyo
Walang katulad ang kabutihan Mo
G2 D/F#
Binigyang kulay ang buhay kong ito
Ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat...

(Ulitin Talata 2 beses)
(Ulitin Koro)
(Ulitin Talata 2 beses)

May bagong awit ng pagpupuri

May bagong awit ng pagpupuri

May bagong awit ng pagpupuri sa IyoBrowse: