LyricsKid 
Home Page » B » Bukas Palad »

Ama Namin (sapagkat Sa'yo Ang Kaharian) Lyrics


Bukas Palad Ama Namin (sapagkat Sa'yo Ang Kaharian)


Ama namin sumasalangit ka,
Sambahin ang pangalan mo.
Mapasaamin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw;
At patawarin mo kami sa aming mga sala,
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasalaan sa amin;
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya mo kami sa lahat ng masama.

Latest Song Meanings for Ama Namin (sapagkat Sa'yo Ang Kaharian)

Most Read Bukas Palad Lyrics


Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright (c) 2005 - 2018 LyricsKid (1.479 seconds)
Privacy   DMCA Policy   Contact Us   About Us