Home Page »  R »  Runrig
   

Chi Mi'n Geamhradh Lyrics


Runrig Chi Mi'n Geamhradh


Chì mi 'n geamhradh anns a' ghaoith
Chan eil an sneachd fada bhuainn
Sgòthan dorch' 's na craobhan rùisgte
Tha an oidhche a-nochd fuar

Shaoilean fhèin gur ann an-dè
Bha teas an t-samhraidh 'gar leaghadh
Fad an fheasgair air an Dùn
'S tu laighe leisg ri mo thaobh

'S iomadh oidhch' a rinn sinn suirghe
'S iomadh oidhch' a rinn sinn gàir'
'S iomadh oidhch' a bhithinn a' smaointinn
Gum bitheadh tu còmhla rium gu bràth

Chan fhan a' ghrian fad na bliadhna
Cha sheas an uair mar a tha i
Dh'fhalbh thusa gun a' Cheò
'S dh'fhàg thu mi le mo gheamhradh

'S iomadh oidhch' a rinn sinn suirghe
'S iomadh oidhch' a rinn sinn gàir'
'S iomadh oidhch' a bhithinn a' smaointinn
Gum bitheadh tu còmhla rium gu bràth

Chì mi 'n geamhradh anns a' ghaoith
Chan eil an sneachd fada bhuainn
Sgòthan dorch' 's na craobhan rùisgte
Tha an oidhche a-nochd fuar

Song Meanings for Chi Mi'n Geamhradh

Browse:

Copyright © 2005 - 2019 LyricsKid (0.004 seconds)