Home Page »  O »  Otyg
   

Huldran Lyrics

Album Name : Älvefärd + Sagovindars boning
Release Date : 2010-08-31
Song Duration : 3:30

Otyg Huldran

Under t„ta kvistb„ltens g„laved
P… ljungkl„dda hyglar och furvuxen hed
Under m…nsk„rans spirande skymningsglans
Som f†rtrollar och f„gnar i skugglekens dans
Mannakulning ljuda i fager ton
I skydraget insveper daggst„nkta mon
En skepnad sk†njes nu uti kv„llningens f…ng
Och tr…nanade sjunger en sn„rjande s…ng

Sj„lasutten
Ditt tunga sinne l†mskt hon tjusar
H…lrygg rutten
Dig leder i f†rd„rv
Sj„lasutten
Ditt arma blod f†r huldran rusar
H…lrygg rutten
I dunkelheten k„rv

P… skogens rese f„rdas de vildsk†na r…
I stj„rnpraktens lyster l„ngs den hogstarka …
Hon dig lockar fr…n milans gl†dande kol
Och f†rd„rvar sinnesfriden hos din gem…l
I gruvlig oro hon kallar ditt f†rslavade namn
Men fj„ttrad du st…r i skogsfruns giriga famn
Hon var den vackraste m† som bland kvinnfolk fanns
Men i gr…mossan sl„par en djurlik svans

Sj„lasutten
Ditt tunga sinne l†mskt hon tjusar
H…lrygg rutten
Dig leder i f†rd„rv
Sj„lasutten
Ditt arma blod f†r huldran rusar
H…lrygg rutten
I dunkelheten k„rv

Nu n„r myrdimman t„tnar i gryningens tid
¥ter igen du „r hemma vid
Men i sj„len du v…ndas och tiden blir sv…r
Ty tankarna f„rdas mot vildvuxna sn…r
Att i d†velse tj„na det blevo din lott
N„r skogsnuvan kallar och tar dig f†rg…tt

Sj„lasutten
Ditt tunga sinne l†mskt hon tjusar
H…lrygg rutten
Dig leder i f†rd„rv
Sj„lasutten
Ditt arma blod f†r huldran rusar
H…lrygg rutten
I dunkelheten k„rv

Song Meanings for Huldran
Browse:

Copyright © 2005 - 2020 LyricsKid (0.002 seconds)