Home Page »  H »  Haywaya
   

Baa Fiira Lyrics


Haywaya Baa Fiira

Intro;
Drumroll

Haywaya

Chorus;
Heysss!
Kaama bakin ka
Wu jin da mu kai baa fiira;
Heyss!
Ko ina ka gan mu
Ka iya magana ka
So bo da baamun son fiira
Heysss!
Kaama bakin ka
Wu jin da mu kai baa fiira;
Yaaro Ka Kaama baakinka
Bamuson fiira ah!

Verse1;
Mutumina baa fiira (Kraa)
She da ya fito baaki na (Ah)
And ofcourse there ain't no match for my team
Koo da dubun ku ma ba ku kai ba
Oh yh! dolei nei
Mu yi shi go wan saraakai
Everbody be king In here
So damn you for pay respects to royalty
Jinan! Tor ai baa kuu ba (Jiinan)
Ko manyan kuu ma she kalloo;
Domin hin kuka taba irin abi da idon ku zai gani
Wai Allah na tuuba..
Oh yh of-course
Original zongo boy
Wanna eye red ruff
Cos we all about our paper
But if you try step wanna toes top, then, you go witness wanna wrath, first hand (Baa fiira)

Chorus;
Heysss!
Kaama bakin ka
Wu jin da mu kai baa fiira;
Heyss!
Ko ina ka gan mu
Ka iya magana ka;
So bo da baamun son fiira
Heysss!
Kaama bakin ka
Wu jin da mu kai baa fiira;
Heyss!
Ko ina ka gan mu
Ka iya magana ka;
So bo da baamun son fiira

Bridge;
I dey do this for my homies
The ones wey dey my back
Since a n***a start
Dey begin dey break bars
Way back when a nigga no get paper
Ooo ooo
Now im One Nation
So make you start dey park your bullshit
Yeah eh
Cos we dey come take over

Verse 2;
Ai she kuna mai ban iyaawa
Ai ku kuka che gadaman gbeiwaa tubeei waa ne
So make i prove myself
Tor duba
Na chire wando na
I do this for my city, 24/7 garina na baaya na, uh!
I got gorillas wey fit to make bitches out of your homies for real man banda yaa wa:
A gida (Baa fiira)
Wajei (Baa fiira)
In the ghetto (Baa fiira)
Koo ina (Baa fiira)
Shout out to everybody wey dey support wanna hustle from day one yh (Baa fiira)
In ka gan an taaru
Kasan kaman tachin akalai zei faaru
Amma musan kanda mukai yin chi (Baa fiira)
She de kuji laabarin mun (Baa fiira)

Chorus;
Heysss!
Kaama bakin ka
Wu jin da mu kai baa fiira;
Heyss!
Ko ina ka gan mu
Ka iya magana ka
So bo da baamun son fiira
Heysss!
Kaama bakin ka
Wu jin da mu kai baa fiira;
Heyss!
Ko ina ka gan mu
Ka iya magana ka;
So bo da baamun son fiira

Bridge;
I dey do this for my homies
The ones wey dey my back
Since a n***a start
Dey begin dey break bars
Way back when a nigga no get paper
Ooo ooo
Now im One Nation
So make you start dey park your bullshit
Yeah eh
Cos we dey come take over

Outro;
Mutumina baa fiira
Mutumina baa fiira
Mutumina baa fiira
Mutumina baa fiira

Drumroll

Song Meanings for Baa Fiira


Most Read Haywaya Lyrics


Browse:

Copyright © 2005 - 2020 LyricsKid (0.002 seconds)