Home Page »  A »  Adeaze
   

Pe A Faia Le Vala'auga Lyrics


Adeaze Pe A Faia Le Vala'auga


Pe a ili mai le pu
I le aso faamasino
Pe a tafa mai o ata ole gata'aga
Pe a aofia faatasi
E ua sao i le manuia
I le vala'auga ile nu'u i luga

Pe a faia le vala'auga
Pe a faia le vala'auga i luga
Pe a faia le vala'auga
I le nu'u i luga
Ou te iai le vala'auga i luga

Pe a toe laulau tutu
O e na oti oi ia Iesu
Ma va'ai atu ile pupula o lona toe tu
Pe a aofia fa'atasi lana au filifilia
Ile valaauga ile nuu i luga

Pe a faia le vala'auga
Pe a faia le vala'auga i luga

Galulue pea mo le Alii
Seia goto ole la
Ia tautalagia pe Lona alofa mai
(alofa mai)
Pe a iu mea uma ma a tatou galuega
Ona faia lea ole vala'auga i luga

Pe a faia le vala'auga
Pe a faia le vala'auga i luga
Pe a faia le vala'auga ile nu'u i luga
Ou te iai i le vala'auga i luga
Ou te iai i le vala'auga i luga
Ou te iai i le vala'uga... i luga

Song Meanings for Pe A Faia Le Vala'auga

Browse:

Copyright © 2005 - 2019 LyricsKid (0.003 seconds)