Home Page »  0-9 »  4rk Barrel
   

Pungaw Ako Lyrics


4rk Barrel Pungaw Ako


Magayun ang Bangui kung kaibahan ka
Maski nag-uuran mayong payung ogma kita hmm
Pag-uli mo sa indo pig-hatod taka
Hamis kang hadok mo pagturog ko yaon ka pa ha...

Ang kudot sa lubot
Ang tapli sa abaga
Ang hapihap sa talinga maogma
Pung aw ako, pung aw ako sa imo
Hain kana, hain kana
Sakuyang padangat

Pagmata sa pagka-aga aldaw ko nag-sirang na
Ogma ako naghihimati kan banguing naka agi ta
Sa simbahan baga pirmi ang hilingan ta
Kundi ngunyan sana ini na mayo ka
Ngunyan hain kana hah...

Ang kudot sa lubot
Ang tapli sa abaga
Ang hapihap sa talinga maogma
Pung aw ako, pung aw ako sa imo
Hain kana, hain kana
Sakuyang padangat

Bigla sanang nag-hali ka dae nagpaaram
Gayun kang satuyang ibanan basta mong binayaan
Yaon sain kaman may ibang kaibahan
Pirming girumdumon ika sana namumutan hah...

Ang kudot sa lubot
Ang tapli sa abaga
Ang hapihap sa talinga maogma
Pung aw ako, pung aw ako sa imo
Hain kana, hain kana
Sakuyang padangat

Ang kudot sa lubot
Ang tapli sa abaga
Ang hapihap sa talinga maogma
Pung aw ako, pung aw ako sa imo
Hain kana, hain kana
Sakuyang padangat

Pung aw ako, pung aw ako sa imo
Hain kana, hain kana
Sakuyang padangat

Most Read 4rk Barrel Lyrics


Browse: